Kenya

Kenya AB FAQ

Tadım Profili

Kendine özgü kuvvetli asiditesi olan, yüksek aromalı, dengeli gövdeye sahip bir çekirdek.

  • Bölge Mount Kenya
  • Rakım 1500 - 2100 m
  • Elek 14-16
  • İşlem Yıkanmış
  • Hasat Nisan - Kasım
  • Yükleme Şubat - Haziran
  • Çuval ağırlığı 60 kg

Kenya AB FAQ
Kenya'da iki hasat mevsimi bulunmaktadır. Ana hasat, Nisan ile Kasım ayları arasında (toplam hasatın % 60'ı), ikinci hasat Aralık ile Temmuz ayları arasında gerçekleşir (toplam hasatın % 40'ı). Yarısı küçük işletmelerden oluşan kahve üreticilerinin her biri ikişer-üçer hektarlık alana sahiptir. Bu küçük üreticiler kooperatiflere ait fabrikalarda bir araya gelir. Her fabrika farklı çaptaki küçük üreticiden kahve alır. İhracatçılar, işlenen kahveleri direkt olarak kooperatiflerden veya tarlalardan değil de açık arttırma yoluyla satın alırlar. Böylece üretici kahvelerinin tarımsal kalitesini yükseltmesi için ihracatçı tarafından teşvik edilmiş olur.